Predmet

Učiteľ/ka SŠ

Obchodná akadémia, Šurany

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Nám. hrdinov 7, Šurany
Aprobácia
Informatika a výpočtová technika
Termín nástupu
1.9.2024
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
30.6.2024
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
219
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zák. č. 553/2003 Z.z. a Nariadenie vlády SR č. 220/2022 Z. z. , ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce zamestnancov vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
pokročilá znalosť práce s PC
Vzdelanie
Vzdelanie podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.
Ďalšie požiadavky
Vhodné aj pre absolventa VŠ.
Osobnostné predpoklady a zručnosti:
- schopnosť pracovať v tíme
- samostatnosť
- organizačné schopnosti
- komunikatívnosť a asertívnosť

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Obchodná akadémia
Nám. hrdinov 7
94201 Šurany
oasurany.edupage.org
0356500859,0356500855
Kontaktná osoba
PaedDr. Jana Tóthová
0356500859