Predmet

Učiteľ/ka SŠ

Stredná odborná škola technická, Lučenec

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Dukelských hrdinov 2, Lučenec
Aprobácia
Elektrotechnika
Termín nástupu
1.9.2024
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
21.6.2024
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
489
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
Word, Excel, Outlook
Vzdelanie
Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z. z.
Ďalšie požiadavky
Pracovná pozícia - učiteľ odborných predmetov so zameraním na elektrotechniku, priemyselnú informatiku, smart technológie, IoT.
Pedagogické vzdelanie - vítané je absolvované doplňujúce pedagogické štúdium, ale nie je podmienkou, môže sa doplniť aj po nástupe do zamestnania. Zoznam požadovaných dokladov: písomná žiadosť o prijatie do zamestnania, štruktúrovaný profesijný životopis, súhlas na spracovávanie a uchovávanie osobných údajov, kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní. Ďalšie požiadavky: zdravotná spôsobilosť v zmysle par. 9 ods. 1 písm. c) a v zmysle par. 16 ods. 2 Zákona č. 138/2019 sa preukazuje potvrdením od lekára. Čestné vyhlásenie o splnení predpokladu o bezúhonnosti podľa par. 15 ods. 1 zákona č. 138/2019 Z.z. o pedag. zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskor.predpisov.
Osobnostné predpoklady a zručnosti: prax v odbore, ovládanie štátneho jazyka, práce s PC, vzťah k pedagogickej práci, samostatnosť, zodpovednosť, veľmi dobré komunikačné a organizačné schopnosti, zodpovednosť, lojalita, flexibilita, dôslednosť. Žiadosť spolu s požadovanými dokladmi doručiť najneskôr do 21.6.2024 - na e-mailovú adresu, školy, osobne, poštou na adresu školy.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Stredná odborná škola technická
Dukelských hrdinov 2
98401 Lučenec
https://sostlc.edupage.org/
0474331205,0905654739,0474331210,047/4331205
Kontaktná osoba
Mgr. Iveta Mullerová
0905 607 662