Predmet

Učiteľ/ka SŠ

Stredná odborná škola technická, Lučenec

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Dukelských hrdinov 2, Lučenec
Aprobácia
Anglický jazyk, Slovenský jazyk
Termín nástupu
1.9.2024
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
21.6.2024
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
489
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
Znalosť práce s PC (Word,Excel,Outlook)
Vzdelanie
Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z. z.
Ďalšie požiadavky
Zoznam požadovaných dokladov: písomná žiadosť o prijatie do zamestnania, štruktúrovaný profesijný životopis, súhlas na spracovávanie a uchovávanie osobných údajov pre účely výberového konania, kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní.
Ďalšie požiadavky: zdravotná spôsobilosť v zmysle par. 9 ods. 1 písm. c) v zmysle par. 16 ods. 2 Zákona č. 138/2019 sa preukazuje potvrdením od lekára. Čestné vyhlásenie o splnení predpokladu o bezúhonnosti podľa par. 15 ods. 1 zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskor.predpisov.
Osobnostné predpoklady a zručnosti: prax v odbore, ovládanie štátneho jazyka, vzťah k pedagogickej práci, zodpovednosť, veľmi dobré komunikačné a organizačné schopnosti, lojalita, flexibilita a dôslednosť.
Doručovanie žiadostí: žiadosť spolu s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť najneskôr do 21.6.2024: - na e-mailovú adresu [email protected], osobne, poštou na adresu školy

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Stredná odborná škola technická
Dukelských hrdinov 2
98401 Lučenec
https://sostlc.edupage.org/
0474331205,0905654739,0474331210,047/4331205
Kontaktná osoba
Mgr. Iveta Mullerová
0905 607 662