Predmet

Vychovávateľ

Cirkevná základná škola s materskou školou sv. Gorazda, Košice-Sídlisko Ťahanovce

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Juhoslovanská 2, Košice-Sídlisko Ťahanovce
Termín nástupu
2.9.2024
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
14.6.2024
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
192
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
Word, internet - pokročilý
Vzdelanie
Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z. z.
Ďalšie požiadavky
Odporúčanie miestneho kňaza

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Cirkevná základná škola s materskou školou sv. Gorazda
Juhoslovanská 2
04013 Košice-Sídlisko Ťahanovce
https://zsmssvgorazd.edupage.org/
0903982182,00421903982182
Kontaktná osoba
Iveta Rošková
0903982182