Predmet

Učiteľ/ka ZŠ (2. stupeň)

Súkromná základná škola FUTURUM, Košice

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Moyzesova 5, Košice
Aprobácia
Fyzika, Informatika, Matematika
Termín nástupu
26.8.2024
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
1.7.2024
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
10
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
MS Office (Word, Excel, Outlook), internet – pokročilý.
Vzdelanie
Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z. z.
Ďalšie požiadavky
Ďalšie požiadavky:
- bezúhonnosť,
- zdravotná spôsobilosť,
- ovládanie štátneho jazyka,
- flexibilita, iniciatíva, samostatnosť, kreativita,
- schopnosti organizačné a komunikačné.

Požadované doklady:

- žiadosť o účasť na pracovnom pohovore,
- profesijný životopis,
- kópia dokladov o dosiahnutom vzdelaní,
- súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov podľa zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov pre potreby pracovného pohovoru.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Súkromná základná škola FUTURUM
Moyzesova 5
04001 Košice
www.futurumkosice.sk
0918344672
Kontaktná osoba
PaedDr. Lenka Takáčová
0918 344 672