Predmet
Pracovné ponuky za

Učiteľ/ka ZŠ (1. stupeň)

Evanjelická základná škola, Bratislava-Staré Mesto

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Palisády 57, Bratislava-Staré Mesto
Termín nástupu
26.8.2024
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
14.6.2024
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
140
Platové podmienky
Funkčný plat je stanovený v zmysle zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme (podľa zaradenia do platovej triedy, platového stupňa, priznania príplatku za profesijný rozvoj a príplatku za triednictvo).

Benefity:

- osobný príplatok v sume 200 € mesačne brutto na obdobie
september 2024 - jún 2025,
- 100 % úväzok pri zníženom rozsahu priamej vyučovacej
činnosti o 4 hodiny týždenne,
- možnosť sprostredkovať ubytovanie v rozumnej cene.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
Word, Excel, PowerPoint, EduPage
Vzdelanie
Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z. z.
Ďalšie požiadavky
Ovládanie štátneho jazyka, zdravotná spôsobilosť a bezúhonnosť, komunikatívnosť, organizačné schopnosti, empatia. Hľadáme kreatívneho tímového hráča.

Do výberového konania (pohovor) budú pozvaní tí uchádzači, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady.

Zoznam požadovaných dokladov: žiadosť o prijatie do zamestnania, životopis, doklady o ukončenom vzdelaní, čestné prehlásenie o bezúhonnosti a súhlas so spracovaním osobných údajov. Posielať elektronicky.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Evanjelická základná škola
Palisády 57
81106 Bratislava-Staré Mesto
www.ezs.ba
Kontaktná osoba
Mgr. Anna Kerekrétyová
+421911913667