Predmet

Psychológ, školský psychológ

Stredná odborná škola strojnícka, Považská Bystrica

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Športovcov 341/2, Považská Bystrica
Termín nástupu
1.9.2024
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
31.8.2024
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
570
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
Internet, Word, Excel
Vzdelanie
Vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v požadovanom odbore - podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a v zmysle vyhlášky MŠVVaŠ č. 1/2020 o kvalifikačných predpokladoch pedagogických a odborných zamestnancov.
Ďalšie požiadavky
- zdravotná spôsobilosť na výkon pedagogickej činnosti
- bezúhonnosť
- ovládanie štátneho jazyka
Zamestnanecké benefity
- osobné ohodnotenie
- príspevok zamestnávateľa do DDS – III. pilier
- polročné a koncoročné odmeny
- podpora profesijného rozvoja
- 45 dní dovolenky

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Stredná odborná škola strojnícka
Športovcov 341/2
01749 Považská Bystrica
https://soujpb.edupage.org/
042/4326404
Kontaktná osoba
Ing. Monika Miškechová
+421424326404