Predmet

Riaditeľ

Základná škola s materskou školou, Bohdanovce

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Bohdanovce 209, Bohdanovce
Termín nástupu
1.9.2024
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
30.6.2024
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
235
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
- odborná a pedagogická spôsobilosť požadovaná pre základné školy, alebo materské školy v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 173/2023 Z. z., o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov,
- zaradenie do kariérového stupňa samostatný pedagogický zamestnanec
- najmenej päť rokov pedagogickej praxe
Ďalšie požiadavky
Informácie o výberovom konaní nájdete tu:
https://www.bohdanovce-ke.sk/vyberove-konanie-na-riaditela-zs-s-ms-bohdanovce-a22-868

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola s materskou školou
Bohdanovce 209
04416 Bohdanovce
https://zsbohdanovce.edupage.org/
0557289322,0557289321
Kontaktná osoba
Ing. Patrik Beluš
0905911306