Predmet

Sociálny pedagóg

Súkromná základná škola, Bratislava-Petržalka

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Krásnohorská 14, Bratislava-Petržalka
Termín nástupu
19.8.2024
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
4.7.2024
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
229
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
Kancelársky balík MS Office - pokročilý, Internet - pokročilý
Vzdelanie
Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z. z.
Ďalšie požiadavky
Škola FELIX sa rozrastá, preto do nášho podporného tímu hľadáme ďalších ľudí, ktorých baví práca s deťmi, majú radi výzvy a nové dobrodružstvá.

Ponúkame prácu v prostredí, kde sa ako k deťom, tak aj k svojim zamestnancom správame s rešpektom a spoločne s rodičmi vytvárame vzájomne spolupracujúcu komunitu.

Ďalšie benefity:
- mladý dynamický kolektív
- možnosť vzdelávať sa a rozvíjať svoje schopnosti a zručnosti
- motivujúce finančné ohodnotenie.

Požiadavky:
-znalosť princípov inkluzívneho vzdelávania
- znalosť preventívnych programov určených pre školy v SR
- schopnosť iniciatívne a samostatne plánovať činnosti, realizovať
preventívne aktivity,
- komunikovať s deťmi, učiteľmi a rodičmi na požadovanej
profesionálnej úrovni
- schopnosť pracovať v školskom podpornom tíme
- právne vedomie s v legislatíve týkajúcej sa školského prostredia,
sociálno-právnej, ochrany detí, prevencie, kriminality a sociálno-
patologických javov.
- schopnosť prevziať zodpovednosť za funkčnú realizáciu
preventívnej stratégie

Osobnostné predpoklady:
- profesionálna samostatnosť
- súznenie s hodnotami Felix
- schopnosť prispôsobovať sa komunikácii s rôznymi vekovými
kategóriami a cieľovými skupinami
- všeobecná odolnosť voči neúspechu
- flexibilita
- analytické myslenie
- profesionálne a osobné názory rešpektujúce súčasné poznanie
sveta
- zručnosť koordinovať a facilitovať

Viac informácii o našej škole (metódach a formách vyučovania) nájdete na našom webe: www.skolafelix.sk.

V prípade záujmu spolu so životopisom pošlite aj motivačný list na [email protected].

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Súkromná základná škola
Krásnohorská 14
85104 Bratislava-Petržalka
0948277556
Kontaktná osoba
Mgr. Alžbeta Molnárová
0948 171 510