Predmet

Školský špeciálny pedagóg

Stredná priemyselná škola strojnícka, Prešov

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Duklianska 1, Prešov
Termín nástupu
1.9.2024
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
31.5.2024
Rozsah úväzku
75%
Počet študentov školy
398
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
V zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle Vyhlášky č. 173/2023 Z. z. MŠVVaŠ SR o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.
Ďalšie požiadavky
Požadované doklady :
- žiadosť o prijatie do zamestnania s telefonickým a emailovým kontaktom, - profesijný štruktúrovaný životopis, - doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, - súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby prijatia do zamestnania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov Pre účely preukázania bezúhonnosti uchádzača o zamestnanie je požadovaný postup podľa § 15 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

doručiť osobne, poštou alebo emailom na adresu školy najneskôr do 31.05.2024. O termíne a mieste výberového pohovoru budú uchádzači informovaní telefonicky alebo emailom. Riaditeľka školy si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového pohovoru tých uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Stredná priemyselná škola strojnícka
Duklianska 1
08004 Prešov
https://spspo.edupage.org/
0517712196,051 77 121 96
Kontaktná osoba
RNDr. Hedviga Rusinková
0517712196