Predmet

Sociálny pedagóg

Základná škola, Košice-Staré Mesto

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Park Angelinum 8, Košice-Staré Mesto
Termín nástupu
1.9.2024
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
31.5.2024
Rozsah úväzku
75%
Počet študentov školy
718
Platové podmienky
Podľa zákona 553/2003 Z.z. a Nariadenie vlády SR č.220/2022 Z.z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
Podľa Zákona č.138/2019 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z.z. - vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore učiteľstvo a pedagogické vedy, v študijnom programe zameranom na sociálnu pedagogiku, sociálnu prácu.
Ďalšie požiadavky
Povinné dokumenty- Životopis, žiadosť, súhlas so spracovaním osobných údajov. Kontaktný email: [email protected]
Škola kontaktuje iba vybraných uchádzačov.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola
Park Angelinum 8
04001 Košice-Staré Mesto
https://zspa.edupage.org/
0556335430,055/6335430
Kontaktná osoba
Renáta Brédová
0911 918 595