Predmet

Učiteľ/ka ZŠ (2. stupeň)

Základná škola, Bratislava-Petržalka

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Pankúchova 4, Bratislava-Petržalka
Aprobácia
Telesná a športová výchova
Termín nástupu
26.8.2024
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
26.8.2024
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
705
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z. z.
Ďalšie požiadavky
Sme škola zameraná na šport, cudzie jazyky a environmentálnu výchovu.
Na vyučovanie TSV máme k dispozícii:
- zrekonštruovaný bazén,
- telocvičňa,
- gymnastická telocvičňa,
- veľké futbalové ihrisko s prírodnou trávou,
- malé futbalové ihrisko s umelou trávou,
- basketbalové ihriská,
- buduje sa športová hala
- a plánujeme vybudovanie atletického oválu.
Úzko spolupracujeme s plaveckým klubom Orca a futbalovým klubom FC Petržalka.
Do tímu kolegov hľadáme učiteľov telocviku, ktorí majú radi prácu s deťmi, sú samostatní a aktívni pri hľadaní spôsobov ako deti rozhýbať.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola
Pankúchova 4
85104 Bratislava-Petržalka
https://zspankuchova.edupage.org/
0262525881,0262525881-3,02/62525881
Kontaktná osoba
Mgr. Daniel Bachleda
+421904815659