Predmet

Majster odbornej výchovy

Spojená škola internátna pre deti a žiakov so sluchovým postihnutím, Bratislava-Nové Mesto

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Hrdličkova 17, Bratislava-Nové Mesto
Termín nástupu
26.8.2024
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
22.8.2024
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
64
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
internet-pokročilý, Word, Excel
Vzdelanie
Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z. z.
Ďalšie požiadavky
Výučný list v odbore kaderník a maturita, alebo maturita v odbore vlasová kozmetika.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Spojená škola internátna pre deti a žiakov so sluchovým postihnutím
Hrdličkova 17
83320 Bratislava-Nové Mesto
www.zsihrdlickovaba.edu.sk
54774621
Kontaktná osoba
Daniela Urbanová
+421 907 553 533