Predmet

Majster odbornej výchovy

Stredná odborná škola dopravná, Žilina

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Rosinská 3126/2, Žilina
Termín nástupu
1.9.2024
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
31.5.2024
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
702
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
Outlock, Word, Excel
Vzdelanie
- výučný list v odbore +úplné stredné odborné vzdelanie + doplňujúce pedagogické štúdium
- vysokoškolské vzdelanie 1. stupňa v odbore učiteľstvo profesijných predmetov a praktickej prípravy so zameraním v odbore
- vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa v odbore učiteľstvo profesijných predmetov a praktickej prípravy so zameraním v odbore


Ďalšie požiadavky
majster odbornej výchovy pre odbor autoopravár - karosár pri uskutočňovaní školského vzdelávacieho programu vedie odborný výcvik, odbornú prax alebo praktické cvičenie a zodpovedá za kvalitu priebehu a výsledky odborného výcviku. Majster odbornej výchovy realizuje výchovno-vzdelávaciu činnosť, ktorá je zameraná na získanie odborných vedomostí, praktických zručností a návykov žiakov v odboroch prípravy na povolanie.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Stredná odborná škola dopravná
Rosinská 3126/2
01008 Žilina
https://www.sosdza.sk
0415252021,0415253614,041/202 8850
Kontaktná osoba
Mária Vítová
+421918661459