Predmet

Učiteľ/ka ZŠ (2. stupeň)

Základná škola s materskou školou, Rumanová

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Rumanová 308, Rumanová
Aprobácia
Anglický jazyk, Matematika, Slovenský jazyk a literatúra
Termín nástupu
27.8.2024
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
15.6.2024
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
16
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
Vzdelanie podľa zákona č.138/2019 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a kvalifikačné predpoklady v súlade s Vyhláškou MŠVVaŠ SR č. 173/2023 Z.z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických a odborných zamestnancov.
Ďalšie požiadavky
Počet žiakov : 34
Zoznam požadovaných dokladov:
Žiadosť o prijatie, Profesijný životopis, Doklad o vzdelaní, Súhlas so spracovaním osobných údajov
Info o škole :
Sme neplnoorganizovaná ZŠ, ktorá otvára 5. ročník ZŠ.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola s materskou školou
Rumanová 308
95137 Rumanová
zsmsrumanova.edupage.org
0376588230
Kontaktná osoba
PaedDr. Anna Horáková, riaditeľka
0376588230