Predmet
Pracovné ponuky za

Učiteľ/ka ZŠ (2. stupeň)

Základná škola s materskou školou, Veľká Lomnica

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Školská 267, Veľká Lomnica
Aprobácia
Anglický jazyk
Termín nástupu
1.9.2024
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
30.6.2024
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
872
Platové podmienky
V zmysle zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v závislosti od platovej triedy a dĺžky započítanej praxe od 1 038,50 €/mesiac
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
• práca s PC na užívateľskej úrovni( Microsoft, Word, Excel, Power Point, Edupage, práca s internetom)
Vzdelanie
Odborná a pedagogická spôsobilosť pre príslušný druh a typ školy podľa zákona 138/2019 z:z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa vyhlášky MŠ SR č. 173/2023 Z.z. , o kvalifikačných predpokladoch pedagogických a odborných zamestnancov
- učiteľ druhého stupňa základnej školy s aprobáciou Anglický jazyk
Ďalšie požiadavky
• žiadosť o prijatie s telefonickým a emailovým kontaktom
• štruktúrovaný životopis
• súhlas so spracovaním osobných údajov podľa 18/2018 Z.z.
• kópie dokladov o vzdelaní
• referencie z predchádzajúceho zamestnania
• čestné vyhlásenie o bezúhonnosti
Požadované dokumenty doručiť poštou na uvedenú adresu alebo email: [email protected] do 30.06.2024
Vybraní uchádzači budú telefonický pozvaní na osobný pohovor

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola s materskou školou
Školská 267
05952 Veľká Lomnica
https://zsvlomnica.edupage.org/
0524561183,
Kontaktná osoba
Mgr.Mária Langová
0524561183