Predmet

Odborný zamestnanec - správca počitačovej siete

Spojená škola, Ružomberok

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Scota Viatora 8, Ružomberok
Termín nástupu
1.9.2024
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
31.5.2024
Rozsah úväzku
50%
Počet študentov školy
28
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
podľa zákona 341/2004 doplnený NV SR 270/2019, úplné stredné vzdelanie +
Ďalšie požiadavky
Nástup možný aj ihneď.
Všeobecné spôsobilosti:
analyzovanie a riešenie problémov, komunikácia (jednanie s ľuďmi), kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa, organizovanie a plánovanie práce, pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti), tímová práca

Požadované doklady: žiadosť o zamestnanie, životopis, doklady o nadobudnutom vzdelaní
Žiadosť o prijatie do pracovného pomeru spolu so životopisom a so súhlasom uchádzača s použitím osobných údajov pre potreby prijatia do zamestnania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov posielajte na adresu:
Spojená škola, Scota Viarora 8, 034 01 Ružomberok alebo na e-mailovú adresu: [email protected], [email protected] do 31.05.2024

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Spojená škola
Scota Viatora 8
03401 Ružomberok
https://zssos.edupage.org/
0444313400
Kontaktná osoba
Jana Ondrejková
+421444313412