Predmet

Školský digitálny koordinátor

Spojená škola, Ružomberok

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Scota Viatora 8, Ružomberok
Termín nástupu
1.9.2024
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
31.5.2024
Rozsah úväzku
50%
Počet študentov školy
28
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
Každá pozícia školského digitálneho koordinátora musí byť obsadená zamestnancom, ktorý spĺňa kvalifikačné predpoklady v súlade so zákonom č. 138/2019 o pedagogických a odborných zamestnancoch a v zmysle vyhlášky - Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 173/2023 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov – a v zmysle jej pripravovanej aktualizácii https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/PI/2023/170).

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Spojená škola
Scota Viatora 8
03401 Ružomberok
https://zssos.edupage.org/
0444313400
Kontaktná osoba
Jana Ondrejková
+421444313412