Predmet

Ekonóm/ka

Základná škola s materskou školou, Veľká Lehota

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Veľká Lehota 433, Veľká Lehota
Termín nástupu
1.9.2024
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
14.6.2024
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
113
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
štandardné počítačové zručnosti, práca v mzdovom, účtovníckom programe
Vzdelanie
úplné stredoškolské vzdelanie ekonomického smeru
Ďalšie požiadavky
samostatné zabezpečovanie a spracúvanie personálnej agendy, mzdovej agendy; vedenie personálnej agendy zamestnancov; štatistické spracovanie personálnych a mzdových výkazov; prihlášky a odhlášky do SP a ZP; mesačné výkazy do poisťovní; ročné zúčtovanie preddavkov na daň za zamestnancov;
znalosti účtovníctva pre rozpočtovú organizáciu - vedenie komplexného účtovníctva rozpočtovej organizácie;
spracovanie uzávierok a štatistických výkazov;
tvorba rozpočtu a rozborov;
platobný styk s bankou;
zverejňovanie zmlúv, faktúr, objednávok;
archivácia účtovných dokladov;
vykonávanie základnej finančnej kontroly;
sledovanie príjmov a výdavkov; evidencia majetku, objednávok a ďalšie administratívne činnosti na ekonomickom úseku.
Evidencia stravníkov; prihlasovanie, odhlasovanie obedov; komunikácia s dodávateľom školského stravovania; príprava desiat pre deti z MŠ; zabezpečovanie tovaru na doplnkové stravovanie; mesačné uzávierky; predpis stravného; vedenie účtovníctva školskej jedálne.
Pracovné miesto ekonómky-mzdárky je kumulované s pozíciou vedúcej školskej jedálne na 67%+33%= 100%.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola s materskou školou
Veľká Lehota 433
96641 Veľká Lehota
https://zsvelkalehota.edupage.org/
0456896129,045/6896129
Kontaktná osoba
Soňa Vozárová
0911820109