Predmet

Učiteľ/ka SŠ

Stredná odborná škola elektrotechnická ako organizačná zložka spojenej školy, Banská Bystrica

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Zvolenská cesta 18, Banská Bystrica
Aprobácia
Elektrické merania, Elektronika, Využitie elektrickej energie
Termín nástupu
1.9.2024
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
12.7.2024
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
220
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
Spojená škola – SOŠ elektrotechnická, Zvolenská cesta 18, 975 32 Banská Bystrica prijme pedagogického zamestnanca na pracovnú pozíciu:


učiteľ odborných predmetov pre predmety elektrické merania, elektronika, využitie elektrickej energie, rozvod elektrickej energie, merania v silnoprúdovej technike, elektrické stroje a prístroje,
technické kreslenie
s termínom nástupu od 1. septembra 2024.


Kvalifikačné predpoklady:
• ukončené vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore elektrotechnika
• zameranie na silnoprúd, slaboprúd, automatizáciu a reguláciu
• ovládanie štátneho jazyka

Iné požiadavky :
• spoľahlivosť
• komunikatívnosť
• záujem odborne sa rozvíjať
• záujem o informačné technológie a ich praktickú aplikáciu
Ďalšie požiadavky
Požadované doklady:
• na uvedenú emailovú adresu zaslať elektronicky žiadosť o zamestnanie a profesijný životopis

Kontakt:
SŠ-SOŠ elektrotechnická, Zvolenská cesta 18, 975 32 Banská Bystrica
Mgr. František Elias
zástupca riaditeľa školy
tel. tel.č. 0911 551 277
e-mail: [email protected]

Ing. Ján Žuffa, riaditeľ školy
tel.č. 0903 807 486
e-mail: [email protected]

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Stredná odborná škola elektrotechnická ako organizačná zložka spojenej školy
Zvolenská cesta 18
97405 Banská Bystrica
sosebb.edupage.org
0484161496
Kontaktná osoba
Mgr. František Elias
0911551277