Predmet

Ekonóm/ka

Základná škola s materskou školou, Brezno

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Máj.povst.čes.ľudu 35, Brezno
Termín nástupu
2.9.2024
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
30.8.2024
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
285
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
užívateľské ovládanie PC (programy Word, Excel, internet) a účtovných programov
Vzdelanie
úplné stredoškolské vzdelanie ekonomického smeru alebo vysokoškolské vzdelanie ekonomického zamerania
Ďalšie požiadavky
Ďalšie požiadavky:

znalosti účtovníctva pre rozpočtovú organizáciu - vedenie komplexného účtovníctva rozpočtovej organizácie
spracovanie uzávierok a štatistických výkazov
tvorba rozpočtu a rozborov
platobný styk s bankou
zverejňovanie zmlúv, faktúr, objednávok
archivácia účtovných dokladov
vykonávanie základnej finančnej kontroly
sledovanie príjmov a výdavkov
agenda verejného obstarávania, evidencia majetku, objednávok a iné administratívne činností na ekonomickom úseku.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola s materskou školou
Máj.povst.čes.ľudu 35
97703 Brezno
https://zssmsbreznomazornik.edupage.org/
0486122223,0911 878 533
Kontaktná osoba
Peter Macko
0911 878 533