Predmet
Pracovné ponuky za

Učiteľ/ka ZŠ (2. stupeň)

Základná škola, Malá Ida

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Školská 10, Malá Ida
Aprobácia
Fyzika, Matematika
Termín nástupu
1.9.2024
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
30.6.2024
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
300
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
- internet pokročilý, Word, Excel, PowerPoint, Teams
Vzdelanie
Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z. z.
Ďalšie požiadavky
Požadované doklady:
• žiadosť o prijatie do zamestnania,
• profesijný životopis,
• motivačný list,
• kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
• súhlas so spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z. z. Zákon o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Od úspešného uchádzača pred uzavretím pracovného pomeru budeme požadovať:
• potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti pre výkon činnosti učiteľa nie staršie ako 3 mesiace
• čestné vyhlásenie o bezúhonnosti
•potvrdenie o dĺžke výkonu pracovnej činnosti v zmysle § 4 ods. 1 vyhlášky č. 1/2020 Z. z.
Doplňujúce informácie:
• Voľné pracovné miesto je s nástupom od 01.09.2024.
• O termíne uskutočnenia výberového konania bude uchádzač včas informovaný.
• Požadované doklady je potrebné zaslať do 30.06.2024 elektronickou poštou na adresu: [email protected] alebo poštou na adresu školy.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola
Školská 10
04420 Malá Ida
https://zsmida.edupage.org/
0556970124,0910146949
Kontaktná osoba
Alžbeta Ličková
0910146949