Predmet

Učiteľ/ka SŠ

Cirkevné gymnázium Štefana Mišíka, Spišská Nová Ves

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Radničné námestie 271/8, Spišská Nová Ves
Aprobácia
Biológia, Chémia
Termín nástupu
1.9.2024
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
21.6.2024
Rozsah úväzku
100% (zastupovanie počas rodičovskej dovolenky)
Počet študentov školy
72
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
Vzdelanie podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 1/2020 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.
Ďalšie požiadavky
K žiadosti o prijatie do zamestnania je potrebné doložiť profesijný životopis, kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní, súhlas so spracovaním osobných údajov, čestné vyhlásenie o bezúhonnosti.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Cirkevné gymnázium Štefana Mišíka
Radničné námestie 271/8
05201 Spišská Nová Ves
https://cgymmisikasnv.edupage.org/
+421915930494
Kontaktná osoba
Mgr. Otília Berková
+421915930494