Predmet

Školský digitálny koordinátor

Súkromná základná škola, Košice-Západ

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Petzvalova 4, Košice-Západ
Termín nástupu
19.8.2024
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
31.7.2024
Rozsah úväzku
50%
Počet študentov školy
158
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
v zmysle náplne práce digitálneho koordinátora
Vzdelanie
Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z. z.
Ďalšie požiadavky
V zmysle novely zákona č. 138/2019 Z.z. má školský digitálny koordinátor zabezpečovať:

poradenstvo a odbornú pomoc v oblasti zavádzania nových digitálnych metód do vzdelávania,
spätnú väzbu pedagogickým zamestnancom školy v uplatňovaní a využívaní digitálnych metód, foriem a didaktických prostriedkov vo výchove a vzdelávaní,
vzdelávanie zamestnancov v oblasti využívania digitálneho obsahu alebo foriem práce s digitálnym obsahom,
aktuálny digitálny materiál ku vzdelávacím štandardom vyučovacích predmetov alebo vzdelávacích oblastí,
pravidelnú informovanosť o aktuálnych možnostiach využívania digitálnych technológií vo výchove a vzdelávaní a možnostiach zabezpečenia kybernetickej bezpečnosti,
poradenstvo v rámci digitálnych technológií,
administráciu online testovaní,
dostupnosť externých vzdelávacích zdrojov

Možnosť 100% úväzku s výučbou informatiky.

Možnosť nástupu podľa dohody, najneskôr 1.9.2024.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Súkromná základná škola
Petzvalova 4
04011 Košice-Západ
https://felixkosice.edupage.org/
0911434434,0911 434 434
Kontaktná osoba
Mária Biľová
0911434434