Predmet

Psychológ, školský psychológ

Základná škola, Košice-Barca

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Abovská 36, Košice-Barca
Termín nástupu
1.9.2024
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
31.8.2024
Rozsah úväzku
50%
Počet študentov školy
306
Platové podmienky
podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vo výške funkčného platu najmenej 1351,50 eur.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
VŠ druhého stupňa v študijnom odbore: školský psychológ
Ďalšie požiadavky
Zoznam požadovaných dokladov, ktoré je potrebné poslať poštou alebo e-mailom:
Žiadosť o prijatie do zamestnania
Profesijný životopis
Súhlas so spracovaním osobných údajov

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola
Abovská 36
04017 Košice-Barca
https://zsabovke.edupage.org/
0556855198,055/6855198
Kontaktná osoba
Mgr. Miroslav Gajdoš
0557299244