Predmet
Pracovné ponuky za

Majster odbornej výchovy

Stredná odborná škola obchodu a služieb, Púchov

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Ul. 1. mája 1264, Púchov
Termín nástupu
1.9.2024
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
11.6.2024
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
380
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z. z.
Ďalšie požiadavky
Minimálne úplné stredné odborné vzdelanie v odbore kuchár
Prax vítaná
DPŠ vítaná
zdravotná spôsobilosť
bezúhonnosť

Zoznam dokladov, ktoré musí uchádzač predložiť:
Doklad o vzdelaní v požadovanom odbore
Stručný životopis
Potvrdenie o pedagogickej praxi
Súhlas so spracovávaním osobných údajov v prijímacom konaní
Žiadosť


Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Ul. 1. mája 1264
02029 Púchov
https://sosospu.edupage.org/
0424631360,0424631361
Kontaktná osoba
Iveta Mináriková, Mgr.
0424631366