Predmet

Učiteľ/ka ZŠ (2. stupeň)

Základná škola, Toporec

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Školská 7/6, Toporec
Aprobácia
Anglický jazyk, Slovenský jazyk a literatúra
Termín nástupu
1.9.2024
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
20.6.2024
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
322
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
internet, MS Word, Powerpoint
Vzdelanie
Vzdelanie podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a Vyhlášky MŠVV SR č. 173/2023 o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.
Ďalšie požiadavky
Požadované doklady:
- žiadosť o prijatie do zamestnania
- kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní
- profesijný životopis v štruktúrovanom formáte
- čestné prehlásenie o bezúhonnosti na účely výkonu práce pedagogického zamestnanca ZŠ (v zmysle zákona 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v platnom znení)
- súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Žiadosť je potrebné doručiť poštou na adresu školy, emailom na adresu: [email protected] alebo osobne v termíne do 5. júna 2024 do 14:00 h.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola
Školská 7/6
05995 Toporec
https://zstoporec.edupage.org/
0524594137,052 4594137
Kontaktná osoba
Mgr. Mária Rezničáková
0948 957 989