Predmet

Učiteľ/ka ZŠ (2. stupeň)

Cirkevná základná škola sv. Jána Bosca, Lučenec

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
T. G. Masaryka 9, Lučenec
Aprobácia
Informatika, Matematika
Termín nástupu
1.9.2024
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
31.8.2025
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
175
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
Internet, Word, Excel
Vzdelanie
Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z. z.
Ďalšie požiadavky
Zoznam požadovaných dokladov:
• žiadosť o prijatie do zamestnania,
• profesijný životopis,
• kópie dokladov o nadobudnutom vzdelaní,
• písomný súhlas so spracovaním osobných údajov.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Cirkevná základná škola sv. Jána Bosca
T. G. Masaryka 9
98401 Lučenec
www.czslc.sk
0948722815
Kontaktná osoba
Mgr. Mariana Vinarčíková
0915804553