Predmet

Učiteľ/ka ZUŠ

Elokované pracovisko ako súčasť Základnej umeleckej školy, Bratislava-Vajnory

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Osloboditeľská 27, Bratislava-Vajnory
Termín nástupu
2.9.2024
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
30.6.2024
Rozsah úväzku
100%
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z. z.
Ďalšie požiadavky
Hľadáme učiteľov:
- učiteľ/ka hry na klarinete/saxofóne
- učiteľ/ka hry na trúbke/pozaune
- učiteľ/ka hudobnej náuky
na pracoviskách Základnej umeleckej školy, Osloboditeľská 27 v Bratislave. Prosíme záujemcov, aby poslali svoj štruktúrovaný životopis na mail: [email protected] a zároveň vyplnili registračný dotazník na stránke školy, na základe ktorého Vám bude zaslaná pozvánka na výberové konanie.

www.szusba.sk

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Elokované pracovisko ako súčasť Základnej umeleckej školy
Osloboditeľská 27
83107 Bratislava-Vajnory
64761142
Kontaktná osoba
Matej Mazúr
0903966565