Predmet

Učiteľ/ka SŠ

Spojena škola, Dunajská Streda

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda
Aprobácia
Elektrotechnika
Termín nástupu
1.9.2024
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
15.5.2024
Rozsah úväzku
100%
Platové podmienky
V zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, odmeňovanie v závislosti od zaradenia do príslušného kariérového stupňa a dĺžky odbornej praxe
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
MS Word, MS Excel, MS Power Point
Vzdelanie
• vzdelanie v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 173/2023 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických a odborných zamestnancov
• doplňujúce pedagogické minimum (výhodou, ale možnosť doštudovať počas výkonu práce)

Ďalšie požiadavky
• bezúhonnosť
• zdravotná spôsobilosť

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Spojena škola
Gyulu Szabóa 21
92901 Dunajská Streda
https://sosds.edupage.org/
031/552 28 36
Kontaktná osoba
Ing. Angelika Vajdaová
+421315522836