Predmet
Zverejnenie pracovnej ponuky bolo ukončené.

Učiteľ/ka SŠ

Stredná odborná škola lýceum C. S. Lewisa, Bratislava-Petržalka

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Haanova 28, Bratislava-Petržalka
Aprobácia
Dejepis, Občianska náuka
Termín nástupu
19.8.2024
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
31.5.2024
Rozsah úväzku
40%
Počet študentov školy
100
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Platové podmienky sú však vždy výsledkom dohody.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z. z.
Ďalšie požiadavky
KTO SME
Lýceum C. S. Lewisa v Bratislave je novou školou pod zriaďovateľom Združenia škôl C. S. Lewisa, ktoré už niekoľko desaťročí prevádzkuje v Bratislave školy www.narnia.sk a www.bilgym.sk .
Do nášho tímu hľadáme zanieteného, tvorivého a spoľahlivého učiteľa/učiteľku dejepisu/občianskej náuky.

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE K PRACOVNEJ PONUKE:
- Pozícia je vhodná pre absolventa.
- Uvítame akékoľvek skúsenosti s mládežou, aj formou práce v skautingu, vedúcich v detských a mládežníckych táboroch, CVČ a podobne.
- Pedagogická prax môže byť výhodou.

O ČO NÁM IDE:
Hľadáme nových členov tímu, ktorých láka prostredie, ktoré sa tvorí a chcú byť súčasťou novovznikajúceho projektu. Naše nastavenie je agilné, veľa reflektujeme aj meníme a chceme sa spolu medzi predmetmi veľa zlaďovať.

MEDZI HLAVNÉ ZODPOVEDNOSTI V RÁMCI FIXNEJ PRACOVNEJ DOBY PATRIA:
- Práca so študentami.
- Plánovanie vyučovacích hodín a rozvoj kurikula.
- Zlaďovanie sa s inými odbornými aj všeobecnovzdel. predmetmi (kolegami).
- Pravidelná účasť na poradách a interných školeniach.
- Účasť na rozvojovom programe pre nových učiteľov.
- Pravidelné učiteľské povinnosti typu prestávkového dozoru, rodičovského stretnutia, tímbildingov, a pod.

BENEFITY POZÍCIE U NÁS:
Lýceum sa chce stať prostredím, v ktorého centre stojí študent.
Sme tím nadšených učiteľov, ktorí sa cez pedagogiku snažia pracovať s hodnotami, ktorým veria a na ktorých sú naše školy postavené. Učíme v menších skupinách študentov a keďže vyrastáme pod krídlami Bilgymu, veľa čerpáme z know-how tých najlepších na Slovensku :)

Lýceum ponúka podnetné prostredie s možnosťou nadštandardnej sebarealizácie a osobného rastu. Podporujeme pestré spôsoby učenia a vytvárania vzťahovej pedagogiky. Ponúkame príjemnú pracovnú klímu. Nových kolegov v prvom roku ich praxe na našich školách intenzívne sprevádzame. Vzájomné vzťahy upevňujeme aj cez spoločné eventy a teambuildingy.

ČO OČAKÁVAME OD VÁS?
Na Lýceu našich študentov vedieme k tomu, aby ich rozhodnutia, ktorými nevyhnutne formujú svet okolo seba, boli iniciatívne, tvorivé, empatické a zodpovedné. Na to je, okrem iného, nevyhnutné, aby sa vedeli orientovať v dnešnom zložitom svete, ktorý nám história pomáha dešifrovať. Preto učíme dejepis a občiansku spolu v jednom predmete - navzájom sa dopĺňajú a dávajú preberaným témam potrebnú hĺbku a šírku.

Veľa priestoru venujeme porozumeniu súčasnej geopolitickej situácii - Rusko alebo Čína. Z dejepisných tém sa zameriavame na dejiny 20. storočia. Inšpiráciou nám je Pamäťové vzdelávanie (Remembrance education). Z tých občiankových je to najmä politológia a potom témy, ktoré majú prienik s dejepisom ako napr. rasizmus, tolerancia, menšiny, migrácia, chudoba ...

INFORMÁCIE O VÝBEROVOM PROCESE
Ak sa chcete uchádzať o miesto učiteľa na našej škole, pošlite nám svoj životopis a motivačný list, v ktorom zdôvodníte, prečo si myslíte, že by ste mohli učiť Váš predmet/predmety na našej škole.
Výberový proces zahŕňa viaceré kolá s viacerými členmi nášho tímu. V niektorých prípadoch môže výber trvať dlhšie, neváhajte nás preto aj v priebehu procesu kontaktovať, ak máte otázky.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Stredná odborná škola lýceum C. S. Lewisa
Haanova 28
85104 Bratislava-Petržalka
www.lyceum.sk
+421 901 788 744
Kontaktná osoba
Zuzana Mišinová
0901 788 744