Predmet

Účtovník/čka

Základná škola, Strážske

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Mierová 1, Strážske
Termín nástupu
15.5.2024
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
13.5.2024
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
448
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
WORD, Excel, Internet,
Vzdelanie
úplné stredné odborné - ekonomické
vyššie odborné vzdelanie
vysokoškolské vzdelanie 1. stupňa
vysokoškolské vzdelanie 2.stupňa
Ďalšie požiadavky
• Vypracúva podklady k spracovaniu ročného rozpočtu školy a ročného plánu
• Zabezpečuje podklady pre zmluvy a kontroluje dodržiavanie termínov a správnosť fakturácie,
• Kontroluje správnosť došlých faktúr a uhrádza ich cez internet Banking Plus, zaúčtuje a zverejní v centrálnom registri zmlúv
• Zabezpečuje inventarizáciu podľa vyhlášky o inventarizácii hospodárskych prostriedkov, zabezpečuje hospodárenie s rozpočtom podľa rozpočtových pravidiel a ďalších finančných predpisov, zodpovedá za vedenie ústredného inventára školy a za dielčie inventáre vedúcich kabinetov,
• Vypracováva mesačné uzávierky čerpania rozpočtu, skladové hospodárstvo,
• Zodpovedá za vedenie pokladnice,
• Nakupuje učebné pomôcky, ceniny, kancelárske potreby a iný majetok ihneď po nákupe ich zaeviduje s určením inventárneho čísla, zaúčtuje, zaradí do kabinetov podľa špecifikácie, Objednáva a vedie evidenciu školských tlačív, objednáva čistiace prostriedky pre upratovačky
• Vybraným kategóriám pracovníkov školy zabezpečuje ochranné pracovné prostriedky
• Objednávka učebnice na jednotlivé šk.roky (1xročne) pre jednotlivé ročníky v spolupráci s učiteľmi a riaditeľom školy
• Likviduje cestovné príkazy,
• Vykonáva archiváciu dokladov a materiálov v zmysle zákona podľa požiadaviek štátneho archívu Michalovce robí vyraďovanie a skartáciu archivovaných materiálov podľa vyhlášky a internej smernice,
• Pracuje s PC – Word, Excel, Internet, program WINIBEU – v zmysle zák. č. 431/2002 Z. z. – faktúry, objednávky, príjemky, výdajky – potrebné náležitosti

bezúhonnosť

Zoznam dokladov, ktoré musí uchádzač predložiť:
• žiadosť o prijatie do pracovného pomeru
• životopis
• súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola
Mierová 1
07222 Strážske
https://zsstrazske.edupage.org/
0566477203,056/6477203
Kontaktná osoba
Mgr. Michal Polák
+421910911081