Predmet
Zverejnenie pracovnej ponuky bolo ukončené.

Učiteľ/ka ZŠ (2. stupeň)

Základná škola Jozefa Maximiliána Petzvala, Spišská Belá

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Moskovská 20, Spišská Belá
Aprobácia
Anglický jazyk, Nemecký jazyk
Termín nástupu
1.9.2024
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
17.5.2024
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
494
Platové podmienky
Plat: Príloha č. 4 k zákonu č. 224/2019 Z.z. – Platové tarify pedagogických zamestnanov a odborných zamestnancov, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
PC znalosti - pokročilý, Word, Exel
Vzdelanie
VŠ II. stupňa, aprobácia anglický jazyk, nemecký jazyk
Ďalšie požiadavky
Zoznam požadovaných dokladov:
• žiadosť o prijatie do pracovného pomeru
• profesijný životopis
• súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
• Iné požiadavky v súvislosti s obsadzovaným pracovným miestom:
Prax vítaná.

Informovať o úspešnosti budeme len vybraného uchádzača.
Svoje žiadosti posielajte poštou alebo na email: [email protected]

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola Jozefa Maximiliána Petzvala
Moskovská 20
05901 Spišská Belá
https://zspetzvalaspisskabela.edupage.org/
0524581752,052/4581752
Kontaktná osoba
Zuzana Piešťanská, referentka
0524581752