Predmet

Školník

Evanjelické gymnázium Jána Ámosa Komenského, Košice-Staré Mesto

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Škultétyho 10, Košice-Staré Mesto
Termín nástupu
15.8.2024
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
31.5.2024
Rozsah úväzku
100% (zastupovanie počas rodičovskej dovolenky)
Počet študentov školy
600
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
Základné digitálne kompetencie, napr. MS Office
Vzdelanie
Nižšie stredné odborné vzdelanie, ideálne technického smeru
Ďalšie požiadavky
Pracovná doba: 10:00 – 18:00 hod.

Náplň práce:
Bežné školnícke a údržbárske práce – vykonávanie jednoduchých opráv a bežnej údržby majetku školy a školských priestorov, oprava a údržba školského zariadenia, čiastočné murárske práce. Udržiavanie čistoty a poriadku v areáli školy. Starostlivosť o zeleň v exteriéri školy, kosenie areálu, v zimných mesiacoch odstraňovanie snehu v areáli školy. Služba na vrátnici v poobedňajších hodinách.

Iné kritériá a požiadavky:
- Manuálna a technická zručnosť
- Zdravotná spôsobilosť pre výkon manuálnych pracovných činností
- Zmysel pre poriadok a dôslednosť, schopnosť pracovať v kolektíve
- Zodpovednosť, dôveryhodnosť, samostatnosť

Uchádzači zašlú žiadosti poštou na adresu: Evanjelické gymnázium J.A.Komenského, Škultétyho 10, 040 01 Košice alebo emailom na adresu: [email protected]

Vybraní uchádzači, ktorí spĺňajú požadované vzdelanie a stanovené kritériá a požiadavky, budú pozývaní na výberové konanie telefonicky.

Kontakt: Mgr. Iveta Roháčková
Tel.: 055/6815614

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Evanjelické gymnázium Jána Ámosa Komenského
Škultétyho 10
04001 Košice-Staré Mesto
https://egjak.edupage.org/
0556815611,0556815610,+421 55 681 56 11
Kontaktná osoba
Iveta Roháčková
0556815614