Predmet

Učiteľ/ka MŠ

Základná škola s materskou školou, Trnava

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Atómová 1, Trnava
Termín nástupu
2.9.2024
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
31.5.2024
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
530
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
bežný užívateľ
Vzdelanie
Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z. z.
Ďalšie požiadavky
Do našej materskej školy hľadáme milú, empatickú, komunikatívnu, kreatívnu pani učiteľku s dobrými organizačnými schopnosťami, ktorá chce učiť deti potrebné veci do života aj hravou formou, prostredníctvom bádania, hier. Ktorá bude podporovať túžbu detí poznávať svet okolo nich a motivovať ich v ich osobnom raste, viesť deti k samostatnosti a zodpovednosti voči okoliu, podporovať a rozvíjať prirodzené talenty detí. A ktorú baví pracovať na svojom osobnom aj profesionálnom raste.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola s materskou školou
Atómová 1
91701 Trnava
https://zsatomovatt.edupage.org/
033 3236 841
Kontaktná osoba
Mgr. Barbora Beňadiková
0914204408