Predmet
Pracovné ponuky za

Korepetítor

Spojená škola, Školská 35, Nemecká, Nemecká

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Školská 279/35, Nemecká
Termín nástupu
1.9.2024
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
30.6.2024
Rozsah úväzku
50%
Platové podmienky
Podľa zákona č. 553/2003 Z. z. a Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 296/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
V súlade s vyhláškou MŠVVaŠ SR č. 173/2023 Z. z. v zmysle zákona 138/2019 Z. z.
Ďalšie požiadavky
Ďalšie informácie uchádzač nájde na webovom sídle školy https://zsnemecka.edupage.org/job/

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Spojená škola, Školská 35, Nemecká
Školská 279/35
97697 Nemecká
https://zsnemecka.edupage.org/
0903450874
Kontaktná osoba
Mgr. Anna Petrášová, PhD.
0903450874