Predmet

Učiteľ/ka ZUŠ

Súkromná základná umelecká škola Akadémia muzika, Terchová

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Sv. Martina 245, Terchová
Termín nástupu
1.9.2024
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
30.6.2024
Rozsah úväzku
100%
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
áno

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
E-mail, iZUŠ, Sibelius (alebo iný notačný software), Word (alebo iný textový editor), Internet
Vzdelanie
Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z. z.
Ďalšie požiadavky
Hľadáme pedagóga hry na akordeón, ktorý bude učiť aj hru heligónke z nôt (nie z tabulatúry). Na heligónku poskytneme vlastné noty a metodiku. Vyžadujeme pozitívny prístup k deťom a lásku k hudbe. Výuka prebieha v Terchovej a elokovanom pracovisku v Zázrivej. Nástup od 1.9.2024.

Požadované doklady:
žiadosť
životopis
fotokópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní
čestné vyhlásenie o bezúhonnosti
písomný súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov
Žiadosť môžete zaslať tiež emailom: [email protected]

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Súkromná základná umelecká škola Akadémia muzika
Sv. Martina 245
01306 Terchová
www.akademiamuzika.sk
0905 914 345,0948890844
Kontaktná osoba
Vladimír Moravčík
0948890844