Predmet
Pracovné ponuky za
Zverejnenie pracovnej ponuky bolo ukončené.

Učiteľ/ka SŠ

Obchodná akadémia, Žilina

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Veľká okružná 32, Žilina
Aprobácia
Anglický jazyk, Aplikovaná informatika
Termín nástupu
1.9.2024
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
10.5.2024
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
412
Platové podmienky
1161,50-1589 EUR ( v závislosti od dĺžky praxe).
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
Internet, Word, Excel - mierne pokročilý
Vzdelanie
Vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v študijnom odbore anglický jazyk ideálne v kombinácii s vyučovaním odborných ekonomických predmetov, aplikovanou informatikou, príp. iné). Pedagogická spôsobilosť na vyučovanie predmetu anglický jazyk a iného aprobačného predmetu.
Ďalšie požiadavky
Ovládanie ANJ na úrovni C1, zodpovednosť, samostatnosť, iniciatívne plnenie úloh, tímová spolupráca, vítaný je absolvent študijného odboru obchodná akadémia 6317 M, príp. 6317 M 74 - bilingválne štúdium.
Požadované doklady: Žiadosť o prijatie do zamestnania, overené fotokópie dokladov o vzdelaní a kvalifikácii, profesijný životopis s prehľadom o praxi, motivačný list, súhlas so spracovaním osobných údajov
Výhody: pracovný čas, práca s mladými a šikovnými ľuďmi, úspechy školy, príjemné pracovné prostredie, možnosť profesijného rastu.
Žiadosti o zamestnanie predložia uchádzači o zamestnanie v obálke s označením " Voľné pracovné miesto" do 10.05.2024 na adresu: Obchodná akadémia, Veľká okružná 32, 011 57 Žilina. Uchádzači, ktorí budú najlepšie vyhovovať podmienkam výberového konania budú v týždni od 20.05.-24.05.2024 pozvaní na osobný pohovor.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Obchodná akadémia
Veľká okružná 32
01157 Žilina
https://oavoza.edupage.org/
0417075910,+421417075910
Kontaktná osoba
JUDr. Jana Tomaníčková
+421417075911