Predmet
Zverejnenie pracovnej ponuky bolo ukončené.

Učiteľ/ka ZŠ (2. stupeň)

Súkromná základná škola, Ružomberok

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Štiavnická cesta 80, Ružomberok
Aprobácia
Anglický jazyk
Termín nástupu
1.9.2024
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
10.5.2024
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
160
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
Internet, MS Office, Office 365, Word, Excel, edupage
Vzdelanie
Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z. z.
Ďalšie požiadavky
Do nášho kolektívu hľadáme kvalifikovaného pedagóga pre primárne vzdelávanie, ktorý má moderný prístup k vzdelávaniu, je flexibilný v rámci využívania rôznych metód a foriem počas vyučovania a je otvorený novým výzvam.

Preferujeme:
*najlepšie v aprobácii s matematikou, informatikou, náboženskou výchovou, etickou výchovou, hudobnou alebo výtvarnou výchovou
* metódy aktívneho učenia - záujem o uplatňovanie inovačných trendov
* komunikatívnosť, tímovosť, sociálne zručnosti, flexibilita
* samostatnosť, spoľahlivosť a kreativita
* pozitívny prístup, chuť učiť a učiť sa, schopnosť motivovať
* morálna bezúhonnosť
* zdravotná spôsobilosť

Benefity:
* priateľská atmosféra v pedagogickom kolektíve
* teambuildingy
* priestor pre profesionálny rozvoj
* školský notebook
* odmeny

Zoznam požadovaných dokladov:
* žiadosť o prijatie do zamestnania, profesijný životopis a motivačný list
* písomný súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov pre potreby výberového konania podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Žiadosti o prijatie do zamestnania so životopisom a motivačným listom môžete posielať e-mailom na adresu [email protected].

Kontaktovať budeme iba vybraných uchádzačov.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Súkromná základná škola
Štiavnická cesta 80
03401 Ružomberok
https://nasaskolasukromna.edupage.org/
0918707100,0918580067
Kontaktná osoba
Mgr. Húsková Lenka
0918 707 100