Predmet

Zahraničný lektor

Súkromná základná škola BESST, Trnava

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Limbová 3, Trnava
Termín nástupu
15.8.2024
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
30.6.2024
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
395
Platové podmienky
1 267,50 EUR/mesiac.
K základnej zložke je aj motivačná zložka, ktorá je dohodnutá na osobnom pohovore.
In addition to the basic component, there is also an incentive component, which is agreed at a personal interview.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
vysokoškolské I. stupňa
vysokoškolské II. stupňa
Ďalšie požiadavky
Náplň práce, právomoci a zodpovednosti
- stotožnenie sa s víziou, poslaním a hodnotami školy
- priateľská a profesionálna komunikácia s rodičmi – zaujímajú sa o vzdelanie
- zabezpečenie aktívneho učenie sa žiakov a zážitkovosť hodín
Ďalšie požiadavky: - pozícia vhodná len pre anglických native speakers.

- individual approach to pupils (16 pupils in a class)
- ensuring active learning and experiential lessons
- identification with the vision, mission and values of the school
- friendly and professional communication with parents - they are interested in education
Other Requirements: - position suitable only for native English speakersPočet študentov školy: 395

Zamestnanecké výhody, benefity
- tarifný plat + motivujúce finančné ohodnotenie
- zľava zo školného pre deti zamestnancov vo výške 75%
- možnosť osobnostného aj profesijného rastu – rôzne interné a externé kurzy
- práca v stabilnej a modernej súkromnej základnej škole
- práca v podnetnom prostredí – novo zrekonštruované priestory
- práca s menším počtom žiakov v triede (max.16 žiakov)
- priestor na sebarealizáciu a rozvoj
- práca v mladom a dynamickom kolektíve
- možnosť pracovať s modernou technológiou a kvalitnými učebnými pomôckami
- teambuilding a ďalšie akcie pre zamestnancov
- podpora skúsenejších kolegov
- podpora relokácie z iných regiónov

- tariff salary + motivating financial evaluation
- 75% discount on tuition fees for children of employees
- opportunity for personal and professional growth - various internal and external courses
- working in a stable and modern private primary school
- work in a stimulating environment - newly renovated premises
- space for self-realisation and development
- working in a young and dynamic team
- the opportunity to work with modern technology and quality teaching aids
- teambuilding and other events for employees
- support from more experienced colleagues
- support for relocation from other regions

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Súkromná základná škola BESST
Limbová 3
91702 Trnava
https://besst.edupage.org/
0902512326
Kontaktná osoba
Romana Répášová, MSc.
+421902512326