Predmet

Učiteľ/ka ZŠ (2. stupeň)

Základná škola s materskou školou, Benice

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Benice 96, Benice
Aprobácia
Fyzika, Matematika, Technika
Termín nástupu
2.9.2024
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
31.5.2024
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
300
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
internet, MS Office
Vzdelanie
Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z. z.
Ďalšie požiadavky
Zoznam požadovaných dokladov:
• žiadosť o prijatie do zamestnania,
• profesijný životopis,
• písomný súhlas so spracovaním osobných údajov.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola s materskou školou
Benice 96
03842 Benice
zsbenice.edupage.org
0434294128
Kontaktná osoba
Mgr. Lenka Pivková
0911472049