Predmet

Laborant

Stredná odborná škola chemická, Bratislava-Ružinov

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Vlčie hrdlo 50, Bratislava-Ružinov
Termín nástupu
1.9.2024
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
31.5.2024
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
320
Platové podmienky
Plat podľa základnej stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme podľa zákona č. 553/2003 Z. z. a závisí od dĺžky odbornej praxe.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
Ovládanie práce na PC (Word, Microsoft Excel).
Vzdelanie
Vzdelanie ÚSV s maturitou, Stredná zdravotnícka škola - odbor farmaceutický laborant alebo Stredná chemická škola
Ďalšie požiadavky
- Pripravovanie chemických roztokov podľa zadania a pracovného postupu.
- Odmeriavanie a riedenie roztokov a stanovovanie koncentrácie látok.
- Skúmanie fyzikálno-chemických vlastností roztokov (bod mrazu, topenia, tuhnutia, vodivosti, rozpínavosti, výhrevnosti a pod.).
- Vykonávanie rozborov látok použitím rôznych chemických metód (filtrácia, zrážanie, sušenie, žíhanie, rozkladanie a pod.).
- Vykonávať administratívne činnosti súvisiace s operatívnym chodom laboratória

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Stredná odborná škola chemická
Vlčie hrdlo 50
82107 Bratislava-Ružinov
https://chemiraba.edupage.org/
00421911848301,02/21026706
Kontaktná osoba
Elena Šándorová
+421221026706