Predmet
Zverejnenie pracovnej ponuky bolo ukončené.

Psychológ, školský psychológ

Centrum poradenstva a prevencie, Bratislava-Ružinov

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Nevädzová 534/7, Bratislava-Ružinov
Termín nástupu
1.9.2024
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
21.5.2024
Rozsah úväzku
100%
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
Word, Excel, Microsoft Outlook
Vzdelanie
VŠ 2. stupňa v odbore psychológia (v zmysle zákona).
Schopnosť pracovať samostatne aj v tíme, dobré komunikačné zručnosti, príjemné vystupovanie, flexibilita, svedomitý a zodpovedný prístup k práci, diskrétnosť.
Otvorenosť k novým odborným poznatkom a ich aplikácií, profesionálnemu rastu a celoživotnému vzdelávaniu.
Ďalšie požiadavky
Náplň práce:
Vykonávanie špecializovaných odborných činností v rámci 3. a 4. úrovne podpory v systéme poradenstva a prevencie:
- Komplexná, diferenciálna a špecializovaná psychologická diagnostika s deťmi/žiakmi so špecifickými ťažkosťami, zdravotným znevýhodnením a postihnutím (MP, PVP, NKS).
- Vypracovávanie správ zo psychologického vyšetrenia, stanovenie diagnostického záveru a odporúčaní ďalších postupov, intervencií a podporných opatrení pre potreby detí/žiakov, zákonných zástupcov, školy/iných inštitúcií.
- Odborné, intervenčné činnosti a starostlivosť poskytovaná deťom/žiakom so zdravotným znevýhodnením/postihnutím, psychologické a výchovné poradenstvo pre zákonných zástupcov.
- Metodická a poradenská činnosť, odborné konzíliá pre školský podporný tím, pedagogických a odborných zamestnancov alebo zástupcov zariadenia.
- Multidisciplinárna a medzirezortná spolupráca.

Výhodou u uchádzača:
- Odborná prax, praktické skúsenosti a zručnosti v oblasti špecializovanej psychologickej diagnostiky, poradenstva, terapie pri práci s deťmi a mladistvými so zdravotným znevýhodnením a postihnutím a ich rodinami.
- Kurzy a školenia v oblasti používania diagnostických nástrojov (ADOS-2, ADI-R, Vývinové škály..).
- Znalosti a realizácia stimulačných a intervenčných, terapeutických programov pre deti/žiakov so zdravotným znevýhodnením/postihnutím.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Centrum poradenstva a prevencie
Nevädzová 534/7
82101 Bratislava-Ružinov
www.poradnaba2.sk
43632588,02/43632588
Kontaktná osoba
Barbora Šimková
0243632588