Predmet
Zverejnenie pracovnej ponuky bolo ukončené.

Psychológ, školský psychológ

Centrum poradenstva a prevencie, Bratislava-Ružinov

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Nevädzová 534/7, Bratislava-Ružinov
Termín nástupu
1.9.2024
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
21.5.2024
Rozsah úväzku
100%
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
Word, Excel, Microsoft Outlook
Vzdelanie
VŠ 2. stupňa v odbore psychológia (v zmysle zákona).
Schopnosť pracovať samostatne aj v tíme, dobré komunikačné zručnosti, príjemné vystupovanie, flexibilita, svedomitý a zodpovedný prístup k práci, diskrétnosť.
Otvorenosť k novým odborným poznatkom a ich aplikácií, profesionálnemu rastu a celoživotnému vzdelávaniu.
Ďalšie požiadavky
Náplň práce:
Vykonávanie odborných činností v rámci 3. a 4. úrovne podpory v systéme poradenstva a prevencie:
- Základná, čiastková alebo komplexná psychologická diagnostika za účelom poznania a stanovenia diagnostického záveru a odporúčaní ďalších postupov, intervencií a podporných opatrení pre potreby detí/žiakov, zákonných zástupcov, školy/iných inštitúcií.
- Vypracovávanie diagnostických správ zo psychologického vyšetrenia.
- Odborné činnosti a starostlivosť poskytovaná deťom/žiakom so zdravotným znevýhodnením do ukončenia strednej školy.
- Poradenská činnosť vo vzťahu k dieťaťu/žiakovi zákonnému zástupcovi v zmysle odbornej pomoci a poskytovania odborných informácií, postupov, podpory a intervencií, ktoré umožnia nasmerovať dieťa/žiaka k zmierneniu prejavov jeho problémov v oblasti osobnostno-emocionálneho, sociálneho, vzdelávacieho a karierového vývinu.
- Krízová intervencia pre deti/žiakov pri nečakanej tragickej udalosti alebo traumatickom zážitku.
- Terapeutická činnosť s cieľom pôsobenia na osobnosť dieťaťa/žiaka v zmysle nápravy jeho ťažkostí a psychického stavu v kontexte rodinnej situácie a výchovno-vzdelávacieho procesu.
- Metodická a poradenská činnosť, odborné konzíliá pre školský podporný tím, pedagogických a odborných zamestnancov alebo zástupcov zariadenia.
- Multidisciplinárna a medzirezortná spolupráca.

Výhodou u uchádzača:
- Odborná prax, praktické skúsenosti a zručnosti v oblasti diagnostiky, poradenstva alebo terapie pri práci s deťmi, mladistvými a ich rodinami.
- Absolvovanie vzdelávania v krízovej intervencii v súlade so štandardami odborných činností v školskom prostredí.
- Terapeutické zručnosti, postupy pri práci s deťmi/žiakmi, rodinami (napr. arteterapia, terapia hrou, filiálna terapia, sandplay, terapeutické karty/projektívny materiál, relaxačné cvičenia, trauma informovaný prístup..).
- Skúsenosti s realizáciou stimulačných a intervenčných programov.
- Absolvovanie krátkodobého alebo dlhodobého terapeutického výcviku.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Centrum poradenstva a prevencie
Nevädzová 534/7
82101 Bratislava-Ružinov
www.poradnaba2.sk
43632588,02/43632588
Kontaktná osoba
Barbora Šimková
0243632588