Predmet
Zverejnenie pracovnej ponuky bolo ukončené.

Riaditeľ

Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola, Čierna nad Tisou

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Zimná 6, Čierna nad Tisou
Termín nástupu
1.7.2024
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
20.5.2024
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
118
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
Podrobnosti, ako ďalšie náležitosti a požiadavky sú uvedené v oznámení o vyhlásení VK na stránke zriaďovateľa: https://www.ciernanadtisou.sk/index.php/uradna-tabua/51-oznamy/934-vyberove-konanie-na-funkciu-riaditea-zakladnej-koly-s-vyuovacim-jazykom-maarskym
Vzdelanie
Podrobnosti, ako ďalšie náležitosti a požiadavky sú uvedené v oznámení o vyhlásení VK na stránke zriaďovateľa:
https://www.ciernanadtisou.sk/index.php/uradna-tabua/51-oznamy/934-vyberove-konanie-na-funkciu-riaditea-zakladnej-koly-s-vyuovacim-jazykom-maarskym
Ďalšie požiadavky
Podrobnosti, ako ďalšie náležitosti a požiadavky sú uvedené v oznámení o vyhlásení VK na stránke zriaďovateľa:
https://www.ciernanadtisou.sk/index.php/uradna-tabua/51-oznamy/934-vyberove-konanie-na-funkciu-riaditea-zakladnej-koly-s-vyuovacim-jazykom-maarskym

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola
Zimná 6
07643 Čierna nad Tisou
https://zssvjmcnt.edupage.org/
056/63 50 596,0566350509,0905877536
Kontaktná osoba
Peter Brázda
0566872203