Predmet

Učiteľ/ka ZŠ (2. stupeň)

Základná škola s materskou školou, Lúka

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Lúka 135, Lúka
Aprobácia
Slovenský jazyk a literatúra
Termín nástupu
1.9.2024
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
14.6.2024
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
189
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
Bežné užívateľské PC zručnosti, práca s EduPage, aSc Agendou, internetom
Vzdelanie
Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z. z.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola s materskou školou
Lúka 135
91634 Lúka
https://zsluka.edupage.org/
0337785221
Kontaktná osoba
Mgr. Adriana Holániová
0337785221