Predmet

Učiteľ/ka ZŠ (1. stupeň)

Základná škola s materskou školou, Hronský Beňadik

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Pod Kláštorom 158, Hronský Beňadik
Termín nástupu
1.9.2024
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
10.6.2024
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
61
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z. z.
Ďalšie požiadavky
Zoznam požadovaných dokladov:
-žiadosť o prijatie do zamestnania
-profesijný životopis
-kópia dokladu o vzdelaní
-doklady preukazujúce pedagogickú prax(okrem začínajúcich učiteľov).
-podpísaný súhlas na spracovanie osobných údajov v zmysle zákona č.18/20218 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov
Žiadosti spolu s požadovanými dokladmi zaslať jedným zo spôsobov:
-poštou na adresu ZŠsMŠ Hronský Beňadik, Pod Kláštorom 158, 966 53 Hronský Beňadik
-e-mailom na adresu: [email protected]
-priniesť osobne do 10.6. 2024
Uchádzačom ponúkame:
-možnosť vzdelávať sa a rozvíjať svoje schopnosti a zručnosti
-materiálnu podporu
-príspevok do III.piliera DDS
Sme priateľský, podporujúci a spolupracujúci kolektív a hľadáme do nášho tímu ľudí, ktorých baví práca s deťmi.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola s materskou školou
Pod Kláštorom 158
96653 Hronský Beňadik
https://zshronbenadik.edupage.org/
0456893188,045 6893188
Kontaktná osoba
Mgr. Terézia Budáčová
0948097100