Predmet
Pracovné ponuky za

Učiteľ/ka SŠ

Gymnázium, Šahy

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Mládežnícka 22, Šahy
Aprobácia
Anglický jazyk, Fyzika, Matematika
Termín nástupu
1.9.2024
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
31.5.2024
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
70
Platové podmienky
Plat v zmysle zákona č. 593/2003 Z. z. zákon o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a Nariadenia vlády SR č. 296/2022, ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme od 1.9.2023
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
internet - pokročilý, Office, školské informačné systémy
Vzdelanie
Vzdelanie podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 173/2023 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov - VŠ 2. stupeň
Ďalšie požiadavky
ovládanie anglického jazyka na úrovni C1-C2
štátna jazyková skúška, príp. medzinárodný certifikát výhodou

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Gymnázium
Mládežnícka 22
93601 Šahy
https://gymsahy.edupage.org/
0367410910, 0908325917
Kontaktná osoba
PhDr. Tatiana Wenclová
0908325917