Predmet

Ekonóm/ka

Základná škola, Rudina

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Rudina 443, Rudina
Termín nástupu
1.7.2024
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
31.5.2024
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
192
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
užívateľské ovládanie PC a účtovných programov
Vzdelanie
Úplné stredné odborné vzdelanie, vysokoškolské vzdelanie v odbore
Ďalšie požiadavky
Ovládanie legislatívy priamo ovplyvňujúcu účtovanie (ovládanie podvojného účtovníctva so zameraním na verejnú správu, znalosti zákonov: 431/2002,523/2004,553/2004,597/2003, znalosť výkazníctva, odvodovej, daňovej a mzdovej problematiky.
Zoznam požadovaných dokumentov : žiadosť o zaradenie do výberového konania, profesijný štruktúrovaný životopis, doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, kópie dokladov a potvrdení potvrdzujúcich požadované predpoklady kurzy, vzdelávacie programy..., výpis registra trestov - originál nie starší ako 3 mesiace, písomný súhlas so spracovaním osobných údajov, čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony. Žiadosti s požadovanými dokladmi zaslať na mail školy, príp. poštou, osobne. Výhodou je prax v oblasti účtovníctva školy a rozpočtovníctva, práca s účtovným programom a personálnych programov. Pohovor sa uskutoční na základe písomnej pozvánky. Na pohovor budú pozvaní uchádzači spĺňajúci uvedené podmienky.
Viac na: https://www.sluzbyzamestnanosti.gov.sk/pracovne-ponuky/b98ab864-b5e7-4641-87d1-92bb6f6aacff

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola
Rudina 443
02331 Rudina
https://zsrudina.edupage.org/
0414214524,0911991390
Kontaktná osoba
Mgr.Silvia Ďurcová
0911991390