Predmet

Učiteľ/ka ZŠ (1. stupeň)

Základná škola Valentína Beniaka s materskou školou, Chynorany

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Školská 186/13, Chynorany
Termín nástupu
1.9.2024
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
24.5.2024
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
315
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z. z.
Ďalšie požiadavky
ZŠ V. Beniaka s MŠ, Školská 186/13, 956 33 Chynorany

Voľné pracovné miesto: učiteľ/ka 1. stupňa ZŠ


Informácie o pracovnom mieste
Miesto výkonu práce:
ZŠ V. Beniaka s MŠ
Školská 186/13
956 33 Chynorany

Termín nástupu
1. 9. 2024

Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
24. 5. 2024

Rozsah úväzku
100 % pracovný úväzok

Požiadavky na uchádzača
Vzdelanie
Vzdelanie podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky č. 173/2023 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancova odborných zamestnancov.

Zoznam požadovaných dokladov:
- žiadosť o prijatie do zamestnania
- profesijný životopis
- kópia - doklad o vzdelaní
- podpísaný súhlas na spracovanie osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov
Kontaktné informácie
Žiadosti spolu s požadovanými dokladmi je možné zaslať niektorým z týchto spôsobov :
- poštou na adresu: ZŠ V. Beniaka s MŠ, Školská 186/13, 956 33 Chynorany,
- e.mailom na adresu: [email protected],
- priniesť osobne do 24. 5. 2024

Kontaktná osoba:
PaedDr. Andrej Petrík
riaditeľ školy

Telefonický kontakt:
038/5423380, 0903777873

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola Valentína Beniaka s materskou školou
Školská 186/13
95633 Chynorany
https://zschynorany.edupage.org/
0385424313, 0903777873
Kontaktná osoba
PaedDr. Andrej Petrík
0903777873